Allergi - Green-Rehab

Till innehåll
Allergi

Överkänslighet: (typ 1-allergi) innebär att man reagerar annorlunda på naturligt förekommande proteiner än vad andra människor gör. Kroppens immunförsvar bildar plötsligt antikroppar riktade mot specifika ämnen som andra tål.
Utsätts man som allergiker för ett av de proteiner som kallas allergener aktiveras kroppens immunförsvar:
•Vita blodkroppar (B-lymfocyter) bildar IgE-antikroppar (ett sorts "motgift eller immunämne") mot allergenet.
•Antikropparna sätter sig fast på utsidan av allergicellernas cellvägg (membran).
•Kroppen blir därmed bättre på att bekämpa allergenet nästa gång man utsätts för det, eftersom det nu går fortare att upptäcka allergenet i kroppen. Denna process kallas sensibilisering.

Vad händer vid en överkänslighetsreaktion?
Själva överkänslighetsreaktionen kommer varje gång man utsätts för allergenet. Allergenet binder till antikropparna på allergicellernas cellvägg (membran).
Sammankopplingen mellan allergicell och antikropp medför att allergicellens små lager (granula) av ämnen (bland annat histamin) som framkallar själva reaktionen frigörs ut i organismen.
Beroende på hur mycket och var någonstans på kroppen man utsätts för allergen, utlöser det en eller flera överkänslighetssjukdomar, som till exempel hösnuva, astma eller nässelfeber

Vad gör histamin?
Histamin utvidgar blodkärlen så att slemhinnan svullnar upp på grund av att vätska träder ut i vävnaden. Det stimulerar också de slemproducerande körtlarna i till exempel näsan och luftvägarna (näsan rinner).
Tillsammans med histamin frigörs också ämnen som gör att muskulaturen i luftvägarna drar ihop sig, luftvägarna blir trängre och man får problem med att andas ut - man får ett astmaanfall. Histaminet orsakar också den obehagliga klådan.

Vad är ett allergen?
Olika mikroskopiskt små, naturligt förekommande proteiner som stimulerar allergiker att bilda antikroppar (immunämnen).

De vanligaste ämnen som framkallar allergi är:
•Pälsdjur som till exempel hund och katt.  
•Pollen från ogräs, olika grässorter, blommor och träd.
•Mögel och mögelsvampar.
•Kvalster

Finns det andra saker som framkallar anfall?

Ja, allergiker har mycket känsliga slemhinnor som lätt kan irriteras av många olika ämnen, till exempel tobaksrök, föroreningar, stekos, parfym och starka lukter. Alla dessa faktorer kan framkalla och förvärra en överkänslighetsreaktion.
Halotherapy hjälper behandla alla de fyra stora processer som verkar på luftrören: inflammation, överdriven slem, kramp (bronkospasm) och hyperreaktivitet.
Hos de flesta patienter efter behandling i saltrum/saltkokong: Luftvägarna blir normala och symtomen försvinner.

Effektivitetsgrad av Halotherapy behandling
Den kliniska tillstånd 85% av patienter med lätt till måttlig bronkialastma, 75% med svår bronkialastma, 98% - med kronisk bronkit, bronchiectasis och cystisk fibros förbättrats efter Halotherapy. Patienterna undersöktes 6 och 12 månader efter den första SR behandlingen.

Här är några av de många fördelar som kunde upptäckas efter Halotherapy behandlingar som utförs i saltrum:

•Andas lättare efter bara några sessioner.
•Lindra nysningar, hosta och andnöd.
•Minska din dos av receptbelagda mediciner, eller slutar tar mediciner helt och hållet.
•Bättre hantera triggers som utlösaer luftvägssjukdomar.
•Känsel och doft återupplivas.
•Förbättra allmän hälsa och livskvalitet.
Batterivägen 12,  461 38 Trollhättan
Tfn: 0735-887 887 E-mail: info@green-rehab.com
Företaget har F-skatt SE700325108401
Tillbaka till innehåll