Hosta - Green-Rehab

Till innehåll
Hosta

När man hostar drar mellangärdet ihop sig och den luft som finns i lungorna pressas ut med stor kraft. Detta är kroppens sätt att rensa ut damm och smuts ur luftvägarna. Normalt är lungorna och de nedersta delar av luftvägarna sterila och därmed fria från bakterier, men om det kommer damm eller smuts ner i lungorna kan bakterier samlas där. Bakterierna kan bidra till lunginflammation eller infektion i de övre luftvägarna. Att hosta är därför en del av den naturliga försvarsmekanismen.

Varför hostar man?
Hosta är ett tecken på att något kommit ner i luftvägarna, som inte bör finnas där. Den kan vara allt från en smula som har hamnat i fel strupe eller dammpartiklar i inandningsluften till ökad slemproduktion på grund av en inflammation i lungorna.

Vad kan man själv göra åt saken?
Att hosta kan vara ytterst irriterande, men hostan i sig är ingen sjukdom utan ett symptom på något. Det gäller därför att först komma fram till orsaken till hostan och sedan lindra den.

Det kan vara skadligt att försöka få bort hostan när man inte vet vad som orsakar den. Om du känner att du behöver hosta så gör det!
Vad bör man tänka på när man hostar?

När det gäller små barn kan man överväga om hostan beror på sjukdom i luftvägarna eller om något främmande föremål kommit ner i luftvägarna
Om barnet i samband med hostan har feber eller är förkyld är det tecken på infektion. Om barnet utöver detta är opåverkat, kan man inte göra så mycket mer än att vänta på att det går över. Man bör dock kontakta en läkare om barnet fortsätter att hosta i mer än ett par dagar. Om barnet mår dåligt i övrigt bör man kontakta jourhavande läkare.

Plötslig och våldsam hostning beror oftast på att det kommit ner något i luftvägarna som inte borde vara där. I vissa fall kan detta vara ett akut tillstånd som kan sluta med kvävning om man inte gör något åt saken. Lyft barnet i benen så att huvudet hänger neråt, banka barnet i ryggen med "skopformad" hand - hjälper inte det bör man ringa 112.

En infektion i luftvägarna kan både bero på bakterier och virus. Hos barn är det oftast virus och det är bara bakterier som kan behandlas med antibiotika.

Hos vuxna eller större barn kan man oftast skilja på om hostan kommer av damm, rök eller främmande partiklar, eller om det är en luftvägsinfektion som är orsaken. Det är inte ohälsosamt att hosta, men orsaken till hostan kan vara skadlig och därför bör man alltid komma fram till vad som orsakar den och åtgärda det.
Batterivägen 12,  461 38 Trollhättan
Tfn: 0735-887 887 E-mail: info@green-rehab.com
Företaget har F-skatt SE700325108401
Tillbaka till innehåll