KOL - Green-Rehab

Till innehåll
KOL

En mycket bra informationsfilm för dig med KOL och för dig som anhörig
Många med KOL är helt besvärsfria och symtomen lätt kan förväxlas med astma, svår förkylning eller naturligt åldrande. Detta innebär att det är många som ännu inte har fått diagnosen.
KOL betyder kroniskt obstruktiv lungsjukdom och kännetecknas av att luftflödet i lungorna är ständigt nedsatt. Begreppet KOL inkluderar tillstånden kronisk bronkit och emfysem. Man kan antingen ha kronisk bronkit eller emfysem, men det vanligaste är att man har en kombination av de båda. Vid KOL har det uppstått en kronisk inflammation i de övre och nedre luftvägarna, så kallad kronisk bronkit, som har gjort luftrören trånga. Inflammationen har skadat det skyddande lager som normalt täcker slemhinnorna i luftvägarna, samt de flimmerhår som är viktiga för att slem ska kunna transporteras bort från lungorna.

Vid emfysem är de små lungblåsorna skadade. Lungorna tappar sin elasticitet och andningen försvåras, medan passagen av syre till blodet blir sämre och syrebrist uppstår.

Varför får man det?
Den dominerande orsaken till KOL är rökning. Mer än 90 procent av alla som får KOL är, eller har varit rökare under en längre tid. Har du varit utsatt för passiv rökning, luftföroreningar eller haft svåra upprepade luftvägsinfektioner som barn, har man också lättare att utveckla KOL. Vid sidan av rökning kan även andra faktorer i mindre omfattning bidra till KOL. Det kan röra sig om miljöfaktorer, till exempel exponering för olika partiklar vid förbränning av kol och trä i eldstäder med dålig ventilation som i många u-länder i dag.

En annan orsak till KOL är alfa1- antitrypsinbrist (AAT), ett ämne (protein) i kroppen som normalt skyddar lungorna. Brist på AAT gör att lungvävnaden mycket lättare skadas, vilket ökar risken för KOL. De som har denna enzymbrist utvecklar som regel KOL redan i yngre ålder. Prognosen är god om man aldrig röker.

Vilka är symtomen?
KOL börjar oftast med kronisk bronkit. Man får pip i bröstet och besvärande upphostningar med slem, främst i samband med förkylningar som i sin tur blir allt mer långvariga. En trånghetskänsla i bröstet kan också upplevas. Emfysem utvecklas som regel senare och har liknande symtom. Vid svårare KOL uppstår besvären även utan förkylning. Eftersom kroppens syresättning blir sämre kan man få blåa läppar och bensvullnad samt andnöd även vid vila.

Hur ställs diagnosen?
Känner man igen symtomen gör man klokt i att låta sig undersökas. Diagnosen ställs genom att man får blåsa i en spirometer, en apparat som mäter lungornas funktion. Vid undersökningen tar läkaren reda på hur mycket luft som kommer in och ut ur lungorna och hur fort luften passerar. Undersökningen är enkel att genomföra och kan göras på de flesta vårdcentraler.

Vilka behandlingsmöjligheter finns?
Det finns än så länge ingen bot mot KOL. Men det finns lindring. För dig som röker är den bästa medicinen att sluta röka så fort som möjligt. På så sätt hindrar du tillståndet från att förvärras mer än nödvändigt. För att lindra symtomen finns en mängd läkemedel som kan vara till stor hjälp. Vissa utvidgar luftvägarna medan andra verkar slemlösande. Antibiotika motinfektioner i luftvägarna kan också ges, liksom syrgasbehandling i olika former. Sedan några år tillbaka kan man i vissa fall operera lungemfysem med tillfredsställande resultat. Rehabiliteringen består ofta av näringsriktig kost, motion och andningsteknik som i sin tur ökar välbefinnandet, orken och livskvaliteten.

Sjukdomen är ofta orsakad eller förvärrad av rökning, men kan även orsakas gentiska rubbningar, t.ex. brist på enzymet α1-antitrypsinbrist.

Symtom: Hosta och ökad slembildning är vanligast. Efter en tid blir luftrörsväggarna mindre elastiska och luftvägarna allt trängre och så småningom uppstår vanligtvis dessutom emfysem, det vill säga lungblåsornas väggar kollapsar och syreupptagningsförmågan försämras påtagligt. Senare i sjukdomen uppstår andnöd, och hos en tredjedel slutar lungorna fungera. Hos sjuka med KOL är luftvägsinfektioner vanligt.

Behandling: Rökavvänjning är livsviktigt för personer med KOL. Medicinsk behandling vid KOL liknar den vid astma men inslaget av emfysem gör att behandlingsmöjligheterna skiljer sig. Denna sida ska främst handla om egenvårdsmetoder och kompletterande behandlingar men tänk på att man ska se dessa behandlingar som ett komplement och inte ersättning för de etablerade behandlingsprogram som nu tillämpas i Sverige. De allergiska och inflammatoriska komponenten är  inte lika framträdande vid bronkit jämfört med astma vilket minskar behovet av kortison för inhalation.  En kombinationsbehandling med antikolinergika medel och beta-2-stimulerare är vanlig. Även det slemlösande medlet acetylcystein är ett välanvänt läkemedel vid behandling av KOL.

Fysikalisk terapi
Vid ansträngd andning och är det vanligt att överbelastning sker i den assisterande andningsmuskulaturen. Den vanliga andningsmuskeln är diafragma men ett flertal andra muskler, skulderbladslyftare och muskler mellan revbenen medverkar också. En metod som tidigare var mera använd inom sjukvården är massagebehandlng av bröstkorg. Denna upplevs postivit av många personer med KOL men metoden har varit svår att tillhandahålla delvis pga personal- och resursbrist inom lungsjukvården. För besvär i skuldrorna hos exempelvis terminalarbetare har en impulsgivande massagekrage blivit uppskattad.

Mer om KOL och andra hjälpmedel finner du även hos Betil Dahlgren www.helhetsdoktorn.se

Inandning av salt aerosol är kliniskt bevisat att rengöra andningssystemet av den mänskliga kroppen och för att påskynda elimineringen av toxiner. Storleken på partiklarna är densamma som i naturlig saltgrottor - 1-5 ìm.
Dessa så kallade andas partiklar tränger in bronkial träd i form av finaste kristall. Torr saltlösning aerosoler fungerar som en "bronkial borste" för luftvägarna.

En salt aerosol visat sig ha bakteriedödande effekt, rengöring mikrobiella flora i luftvägarna, bromsa bakterietillväxt och ökad motståndskraft mot luftvägsinfektioner och sjukdomar. Salt aerosol är en välkänd avsvällande, minskar inflammation breddning av luftvägarna passager, återställa normal transport av slem sekretion och friar blockeringarna i bronkerna och bronchioles innebär snabb avskaffande av kvarvarande tjära och allergener.

Den har också en hyposensitizing effekt: kroppen blir mindre känslig för ett ämne som en allergisk reaktion och immunmodulerande effekt: det är att minska IgE-nivåer i kroppen. IgE är en antikropp inblandade i allergiska reaktioner.
Torr natriumklorid aerosol eliminerar luftburna pollen partiklar från luftvägarna. Luften sammansättning stärker immuniteten och bättre immunitet minskar allergisk reaktion mot pollen och andra allergener. Behandlingen har effekt uppskattas till 75 till 98%.
Batterivägen 12,  461 38 Trollhättan
Tfn: 0735-887 887 E-mail: info@green-rehab.com
Företaget har F-skatt SE700325108401
Tillbaka till innehåll